Woonbondpersbericht [23-11-2013] : Geld gevraagd aan minister voor actieve bewoners

LSA vraagt minister Blok om rechten, zeggenschap en geld

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) heeft minister Blok (wonen) gevraagd om rechten, zeggenschap en toegang tot financiƫle middelen. Het LSA deed dat 23 november op de Landelijke Bewonersdag.

Volgens Joke Bakker, voorzitter van het LSA, kan de wijkaanpak van de afgelopen jaren een goed vervolg krijgen als Blok op korte termijn met maatregelen komt. 'Er is nu 25 jaar wijkenbeleid. In die 25 jaar is gebleken dat de energie van actieve bewoners het verschil maakt in de wijken. De energie is nu nog hoog.'

Op de Landelijke Bewonersdag, waar 850 deelnemers waren, werd duidelijk dat veel mensen er al aan gewend zijn dat er minder geld is voor hun aandachtswijk. Bewoners protesteren echter niet alleen maar als een buurthuis dichtgaat, ze proberen juist ook het beheer ervan over te nemen, zodat het buurthuis open kan blijven. Ze voeren veel wijkactiviteiten nu zelf uit en stellen daarbij eigen prioriteiten voor hun wijk. Ook groeit het aantal wijkondernemingen en BewonersBedrijven. En bij die groeiende hoeveelheid verantwoordelijkheden horen ook rechten.

Stimulerende maatregelen

Het LSA lobbyt samen met de Nederlandse Woonbond al langere tijd voor een pakket stimulerende maatregelen voor actieve bewoners. Bakker: 'Wij vragen ons af wanneer er daadwerkelijk stappen worden genomen. Wij, vrijwillige actieve burgers, vragen van het Rijk: faciliteer dit alles door samen met ons te kijken welke buurtrechten ingevoerd kunnen worden, ga met een stofkam door alle overbodige regels heen, help mee met de invoering van een maatschappelijke bank, zodat wij tegen een kleine rente kunnen lenen en daardoor beter aan de slag kunnen in onze wijken.'

Energie als thema

Energie was het thema van de hele Landelijke Bewonersdag 2013. Actieve vrijwilligers zijn de bron van energie in aandachtswijken. Zonder hen zouden de wijken er een stuk slechter voorstaan. Op de Landelijke Bewonersdag presenteerden deze vrijwilligers hun projecten op een grote markt, ze vierden feest en gingen in discussie met politieke spoken en engelen uit het verleden en heden, zoals Ella Vogelaar, Ronald Paping en Paulus Jansen.

De Landelijke Bewonersdag 2013 werd georganiseerd door het LSA in samenwerking met het ministerie van BZK, de Nederlandse Woonbond, de gemeente Eindhoven, bewonersplatform Woensel Noord en woningcorporaties Trudo en 'thuis.

  • Hits: 778
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon