Woonbondpersbericht [29-11-2013]: Huurders betalen zich arm

Huurders betalen zich arm

De armoedeproblematiek moet hoog op de politieke agenda voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De Woonbond wil plaatselijke politici aanspreken op hun verantwoordelijkheid en vragen met oplossingen te komen. Uit onderzoek in zeven gemeenten blijkt dat een kwart van alle huurders in armoede leeft. In een aantal steden ligt dit percentage zelfs nog hoger.

Tijdens het woonlastensymposium op 29 november in de stad Utrecht roept de Woonbond zijn lidorganisatiesop om de gemeenteraadsverkiezingenvan 2014 te gebruiken om de woonlastenproblematiek onder huurders op de politieke agenda te krijgen. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Met gericht beleid kan het leed in veel gevallen worden verkleind. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld hand in hand met woningcorporaties en huurdersorganisaties prioriteiten stellen in de energiebesparing en woonblokken aanwijzen die het eerst moeten worden geïsoleerd.’

Om maatwerk te kunnen leveren is onderzoek belangrijk. Samen met plaatselijke huurdersorganisaties heeft de Woonbond in zeven gemeenten onderzoek gedaan naar de woonlasten. Er zijn grote regionale verschillen in het uitgavenpatroon van huurders. Zo is het gemiddelde inkomen in de stad Groningen laag, maar zijn de huren daar hoger dan in omliggende plaatsen. Daardoor besteden huurders in Groningen maar liefst 38 procent van hun inkomen aan woonlasten.

Bijna tweederde van de huurders maakt zich zorgen over de vraag of ze de huur kunnen blijven betalen. De helft verwacht dat het inkomen de komende jaren daalt. Van huurders met een inkomen boven de armoedegrens verwacht bijna 60 procent dat het inkomen zal dalen. Een reële zorg, omdat uit eerder onderzoek van het RIGO blijkt dat het aantal huishoudens dat in armoede leeft, de komende jaren met zo’n 170.000 huishoudens toeneemt, vooral als gevolg van de stijgende huren.

Behalve de huur zijn ook gas, water en licht grote kostenposten. Huurders geven gemiddeld zeven procent van hun netto uit aan energie. Voor huurders met de laagste inkomens ligt dat percentage zelfs op bijna tien procent. Een kwart van de huurders is dan ook ontevreden over de warmte-isolatie van de woning. Paping: ‘Er is nog veel te verbeteren aan de isolatie van woningen. We wijzen huurders er ook steeds op dat er geld valt te verdienen door zuiniger te zijn met energie, maar het is goed om je te realiseren dat bij echte armoede de betrokkenen hun gedrag al lang hebben aangepast.’ Uit de zeven plaatselijke onderzoeken blijkt dat er onder meer wordt bezuinigd op huisdieren, wasmachines, verenigingsleven, vervoer, vakanties, verwarming, voedingen zelfs op medische ingrepen.

  • Hits: 777
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon