Woonbondpersbericht [17-2-2014]: Grote steden in Europa pleiten voor betaalbare huisvesting

De burgemeesters van dertig grote Europese steden willen meer ruimte om hun burgers betaalbaar te kunnen huisvesten. Zij dienen een resolutie in bij de Europese Commissie, om de verantwoordelijkheid voor een goed huisvestingsbeleid neer te leggen bij gemeenten en de afzonderlijke lidstaten. Daarbij pleiten zij voor een brede sociale huursector. Een grote steun voor de Woonbond in zijn strijd voor een hogere inkomensgrens voor sociale huurwoningen.

De burgemeesters, waaronder Van der Laan (Amsterdam) en Van Aartsen (Den Haag), willen af van de regelgeving uit Brussel die staatssteun alleen toestaat voor de allerarmsten. Zij vinden dat zij alle burgers moeten kunnen huisvesten in goede en betaalbare woningen. In de brief waarmee Michael Häupl, de burgemeester van Wenen, de resolutie aanbiedt aan president Barosso van de Europese Commissie, zegt Häupl: ‘Wonen is een basaal sociaal recht, en betaalbare veilige huisvesting is de belangrijkste voorwaarde voor sociale cohesie in onze maatschappij, en voor een goed gelukkig leven.’

De resolutie is maandag 17 februari in Brussel gepresenteerd door de burgemeesters van Amsterdam, Bratislava, Ljubljana en Nantes. De Woonbond is er blij mee. Directeur Ronald Paping: ‘Het is niet voor niets dat het Nederlandse Parlement minister Blok (Wonen) heeft gevraagd de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken naar € 38.000 en in Brussel te gaan praten over het verder optrekken van die grens naar € 43.000. Als de oproep van de burgemeesters gehoor krijgt, zou dat het zelfs het volledig loslaten van zo’n inkomensgrens tot gevolg kunnen hebben.’ Paping vindt dat de huidige richtlijnen van de Economische Commissie voor staatssteun te zeer worden geformuleerd vanuit een strikt economische invalshoek en dat ze ertoe leiden dat het centrum van grote steden volledig ontoegankelijk wordt voor mensen die het wat minder hebben.’

De vier grote steden in Nederland (G4) waarschuwden al eerder voor een toenemende kloof tussen rijk en arm in de steden. Voor de concentratie van goedkopere huurwoningen in kwetsbare wijken, en het onbetaalbaar worden van de huren in de gewilde stadswijken. Zij noemden het een ongewenste en gevaarlijke ontwikkeling. Het Europese Parlement, de Europese Economische en Sociale Commissie en het Comité voor de regio’s benadrukten recentelijk het grote belang van betaalbare huisvesting voor de maatschappij, de economie en de leefomgeving.

  • Hits: 823
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon