Huurdersvereniging IJsselmonde 2e prijs voor de Nationale Stook Je Rijk Trofee

ScreenHunter 24 Nov. 24 13.11

De Huurdersvereniging IJsselmonde heeft donderdagavond 20 november de 2e prijs gewonnen in de categorie best presterende huurdersvereniging tijdens de slotbijeenkomst Stook je Rijk 2014 in Utrecht. Tijdens de slotbijeenkomst is de nationale Stook je Rijk-Trofee uitgereikt aan de best presterende corporatie, huurdersvereniging en gemeenteraad binnen het project Stook Je Rijk 2014. De winnaars die zijn beloond voor hun inzet en de realisatie van energie-besparing in de huursector zijn: De gemeente Den Haag vanwege haar ambities in het collegeprogramma, Woningbouwvereniging De Sleutels uit Leiden vanwege haar inzet om met name woningen met een slecht energielabel te verbeteren en Huurdersvereniging De Klink uit Nijmegen vanwege haar promotie voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen bij huurwoningen en haar inzet om duurzaamheid op de agenda van de gemeente Nijmegen te krijgen.

In twaalf steden hebben corporaties, huurdersverenigingen en raadsleden dit jaar met elkaar overlegd over de voortgang, knelpunten en oplossingen bij de energiebesparing. De partijen hebben gesproken over de voortgang van energiebesparing en de mogelijkheden om de problemen versneld op te lossen. Stook Je Rijk is een project van de Natuur en Milieufederaties van Utrecht, Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en het Rotterdams Milieucentrum. Daarbij werken ze samen met de Woonbond. In Rotterdam werd de Rondetafel op 9 oktober georganiseerd: Weblink: http://www.milieucentrum.rotterdam.nl/site/versnelling-van-energiemaatregelen-is-nodig/

IJsselmonde

De Huurdersorganisatie IJsselmonde is genomineerd voor haar initiërende rol bij het renovatieproject De Groene Tuin van Woonbron in IJsselmonde. De Huurdersorganisatie heeft een actieve rol vervult bij het invullen van de energiebesparende maatregelen. Door haar inzet zijn de meeste huurders akkoord gegaan met het renovatieplan met energiebesparende maatregelen. De huurverhoging na renovatie is lager dan de energiebesparing en wordt door Woonbron gegarandeerd. De woningen zijn na renovatie gemiddeld van een F naar een C label gegaan. Het project kan als voorbeeldproject dienen voor vele corporaties bij de aanpak van hun flatcomplexen uit de jaren ’70 van de vorige eeuw.

screenhunter 051 20151226 12.30

Huurdersvereniging De Klink uit Nijmegen wint de Stookjerijktrofee 2014!Nummer 2 werd de Huurdersvereniging IJsselmonde uit Rotterdam. Beide van harte gefeliciteerd! Zeer verdiend!!!

Jaap Faber in het midden op de foto hoort het oordeel van de jury--voorzitter Ronald Paping van de Woonbond aan 

  • Hits: 877
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon