Ruim 2500 Woonstadwoningen in huur verlaagd (Bron: RTV Rijnmond 24 november 2015)

Woonstad Rotterdam verlaagt met ingang van 1 oktober de huur van ruim 2.500 woningen in Rotterdam. Vanaf die datum gelden nieuwe criteria voor het bepalen van de huurprijs, zoals geregeld in het gewijzigde woningwaarderingsstelsel (WWS). Huurders die menen door de nieuwe regels in aanmerking te komen voor huurverlaging, moeten daarvoor volgens het nieuwe WWS zelf een verzoek indienen bij hun verhuurder. Woonstad Rotterdam verlaagt echter per 1 oktober in één keer de huur voor ruim 2.500 huishoudens die daar recht op hebben. Deze maatregel ontlast zowel huurders als Woonstad Rotterdam van veel administratieve rompslomp.

De minister voor Wonen, Stef Blok, publiceerde op 14 juli 2015 de aanpassingen van het WWS. Het WWS meet de kwaliteit van een huurwoning aan de hand van punten. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en isolatie, krijgt punten. Opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

WOZ-waarde Vanaf 1 oktober 2015 gaat de WOZ-waarde een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de huurprijs. De gewildheid en de locatie van een huurwoning komen zo beter tot uitdrukking bij de bepaling van de maximale huurprijs. De WOZ-waarde gaat gemiddeld voor 25% de maximale huurprijs bepalen en vervangt de huidige criteria woonomgeving, hinderlijke situatie, schaarstepunten en woonvorm.

Huurverlaging Door de wijzigingen van het WWS kan de nieuwe maximale huurprijs van een woning lager uitvallen dan de huidige huurprijs. Volgens het nieuwe WWS kan een huurder dan huurverlaging voorstellen bij de woningcorporatie. Woonstad Rotterdam ontlast de huurders van deze woningen door zelf de huurverlaging door te voeren.

In september krijgen deze huurders een brief met de nieuwe lagere huurprijs. De verlaging varieert van enkele centen tot €90 per maand en gaat per 1 oktober 2015 in.

Bron: Woonstad 26 augustus 2015

Woonstad verlaagt de huur volgend jaar.

Woonstad Rotterdam gaat volgend jaar voor veel woningen een lagere huur berekenen voor nieuwe huurders. Zo wil de corporatie voorkomen dat mensen met de laagste inkomens in de knel komen.

Nieuwe toewijzingsregels maken het voor deze groep moeilijker om een huis te vinden waar ze met hun inkomen in mogen. De huurprijs gaat omlaag voor ruim 16.000 woningen, ongeveer eenderde van het woningbezit van Woonstad. Nieuwe huurders gaan gemiddeld 70 euro per maand minder betalen. Zo worden meer huizen bereikbaar voor de laagste inkomensgroep, zegt de corporatie.

Bron: RTV Rijnmond 24 november 2015

  • Hits: 892
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon