De Nieuwe Huurwet in behandeling. [16-2-2016]

1. Wat zegt de Woonbond over het concept De Nieuwe Huurwet?

Ronald Paping, directeur van de Woonbond over de plannen voor de huurmarkt.

AMSTERDAM - De nieuwe huurwet die dinsdag 9 februari in de Tweede Kamer is behandeld, is juridisch heel kwetsbaar. "Het is knoeiwerk", aldus Ronald Paping van de Woonbond.

"In de nieuwe wet wordt inkomenspolitiek rechtstreeks vermengd met huurbeleid. Dat gaat leiden tot ongelukken", zo stelt Paping tegenover NU.nl. In de wet wordt een extra huurverhoging mogelijk gemaakt per juli van dit jaar, zodat huren meer marktconform worden.

Samen met de Vereniging Eigen Huis en de FNV doet de Woonbond dinsdag een alternatief voorstel voor de huurmarkt en breder de woningmarkt. Ze roepen de Kamer op meer ruimte en tijd te nemen voor alternatieven.

In het plan pleiten de drie organisaties onder andere voor een huursombenadering, waarbij woningen die nu relatief goedkoop zijn te maken krijgen met een hogere huurverhoging dan de al duurdere woningen.

Doorgedramd

Paping noemt het "waanzinnig" dat de wet er in korte tijd wordt "doorgedramd" en er niet een kamercommissie is ingesteld om de gevolgen van de maatregelen te onderzoeken.

Scheefwonen

Ongeveer 15 procent van de huurders verdient eigenlijk teveel om in een sociale huurwoning te mogen wonen en neemt de plaats in van mensen die daar gezien hun inkomen meer recht op hebben. Met de wetswijziging moet dit probleem verleden tijd worden. Er is al een Kamermeerderheid voor.

"Er is geen enkel bewijs dat hiermee de doorstroming op de huurmarkt werkelijk gerealiseerd wordt", zo stelt Paping echter. "Als Kamerleden hiernaar vragen draait het kabinet er bovendien omheen."

Volgens Paping zijn er voornamelijk bezwaren omtrent de privacy bij het wetsvoorstel. Ook wringt het in de motivatie achter de invoering van de huurverhoging. "Het is volstrekt helder dat het geld niet bedoeld is om te investeren in huurwoningen, maar om de verhuurdersheffing van 2 miljard die de woningcorporaties is opgelegd, te betalen."

Verhuurdersheffing

De drie organisaties pleiten daarom niet voor een verhuurdersheffing maar een investeringsplicht voor woningcorporaties in bouw, renovatie en energiebesparing.

Huurders met een inkomen boven de 43.000 euro per jaar kunnen nog dit jaar te maken krijgen met een huurverhoging van 6,5 procent (5 procent extra). Bij inkomens tot 33.614 euro per jaar gaat het om een verhoging van 1,5 procent plus inflatie, de inkomensgroep tussen de 33.614 en 43.000 euro krijgen te maken met een verhoging van 2,5 procent plus inflatie.

Juridische stappen

Volgens Paping is het tijdens de wetsbehandeling te vroeg om als Woonbond te dreigen met juridische stappen. Maar huurders zouden volgens hem, als de wet doorgang vindt, wel eens met succes een rechtsgang kunnen maken.

Hij wijst erop dat het College Bescherming Persoonsgegevens heeft gewaarschuwd voor de privacygevoeligheid van de maatregel, omdat particuliere organisaties via de Belastingdienst straks gegevens krijgen over het inkomen van hun huurders om zo de huurverhoging te kunnen bepalen.

"Er zijn geen maatregelen genomen om te voorkomen dat de informatie over de inkomens op straat komt te liggen."

Prikkel

De prikkel voor verhuurders om mensen met een hoger inkomen eerder een woning aan te bieden dan lagere inkomens wordt volgens Paping met het wetsvoorstel ook vergroot. "Verhuurders kunnen dan een hogere huur gaan vragen."

Dinsdagmiddag wordt in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel gedebatteerd.

Hypotheekrenteaftrek

Ook voor de koopsector hebben de Woonbond, VEH en de FNV alternatieve voorstellen. Volgens de organisaties leidt de volledige aflossingsverplichting van de hypoteek binnen dertig jaar voor een 'onnodige drempel' voor nieuwe kopers.

Ook dringen ze er bij de Kamer op aan goed te kijken naar de marges van banken op de hypotheekrente en deze terug te brengen naar de marges op internationaal niveau.

Door: NU.nl

2. Wat zegt en besloot de Tweede Kamer over het concept de Nieuwe Huurwet?

Akkoord over de Nieuwe Huurwet

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 9 februari jl ingestemd met de nieuwe huurwet. AOW’ers met een inkomen van € 39.000 of meer hoeven de extra huurverhoging in 2017 toch niet te betalen.

Scheefwonen

Met de nieuwe huurwet wil minister Blok van Wonen het scheefwonen voorkomen. In de wet wordt de maximale huur anders berekend, komen er langere tijdelijke huurcontracten en blijft de inkomenstoets bestaan.

De huur voor mooie woningen die erg goedkoop zijn, mag met 2,5 procent boven de inflatie (0,6 procent) stijgen. De huur gaat op 1 juli dit jaar voor mensen met een inkomen tot € 34.678 bruto per jaar met maximaal 2,1 procent omhoog. Voor mensen met een inkomen van € 44.360 met maximaal 4,6 procent en de groep daar tussenin met 2,6 procent.

Maximaal 4 procent

Eerder deze maand oordeelde de Raad van State nog dat de Belastingdienst geen gegevens mag uitwisselen met verhuurders. Dat heeft de minister in de nieuwe wet beter geregeld. De extra huurverhoging voor hogere inkomens blijft daardoor mogelijk. AOW’ers met een inkomen van € 39.000 of meer en gezinnen met vier personen krijgen in 2017 maximaal 4 procent huurverhoging.

Tijdelijke contracten

Naast de huurverhoging maakt de nieuwe wet langer tijdelijk verhuren mogelijk. Hiermee wil de minister huiseigenaren stimuleren hun woningen te verhuren. Nu doen ze dat vaak niet, omdat de huiseigenaar vreest de huurder niet meer kwijt te raken.

Het wordt mogelijk om tijdelijke contracten tot twee jaar aan te gaan, maar de verhuurder moet wel tijdig de huur opzeggen als hij van de huurders af wil. De Kamer heeft ook ingestemd met 5-jarige huurcontracten voor onzelfstandige woningen voor jongeren tot en met 27 jaar. Dat was een idee van de ChristenUnie.

De maximale (kale) huur om nog huurtoeslag te krijgen blijft op 1 juli € 710 per maand.

3.Wat wordt anders in de Nieuwe Huurwet?

De verschillende plannen en de veranderingen van minister Stef Blok voor de huurmarkt.

Vanaf volgend jaar moet er geleidelijk een einde komen aan de verschillende prijzen voor vergelijkbare sociale huurwoningen.

De prijsverschillen ontstaan doordat de huur flink kan worden verhoogd als nieuwe bewoners een sociale huurwoning betrekken. Daardoor wordt het verschil met zittende huurders te groot.

Huurders die in een huis zitten dat kwalitatief te goed is voor wat ze nu betalen, kunnen te maken krijgen met een huurverhoging tot 2,5 procent boven inflatie. De huurprijzen voor nieuwe huurders bij corporaties stijgen ook minder snel.

Huurders van een huis dat te goedkoop voor ze is, kunnen in 2017 een huurverhoging krijgen van 4 procent plus inflatie.

Dit is bedoeld als stimulans om te verhuizen en de sociale huurwoning vrij te maken voor mensen met een lager inkomen. Het gaat in dit geval om de groep die meer verdient dan de zogenoemde toewijzingsgrens. Dat is in 2016 een jaarinkomen van boven de 39.874 euro. Scheefwonende gepensioneerden worden van bovenstaande maatregel uitgezonderd. Ook scheefwonende gezinnen vanaf vier leden hoeven niet bang te zijn voor deze verhoging.

In 2016 is het nog zo dat wonincorporaties de maximale huurverhoging per 1 juli op drie inkomensgroepen mogen baseren. Huurders die in 2014 een inkomen hadden van meer dan 44.360 euro, kunnen deze zomer een maximale verhoging van in totaal 4,6 procent krijgen. Dat is inclusief de inflatie van 0,6 procent.

De huur voor de laagste inkomens tot en met 34.678 euro mag met maximaal 2,1 procent stijgen. Voor de groep daartussen geldt een maximale verhoging van 2,6 procent.

De jaarlijkse inkomenstoets blijft bestaan. In februari oordeelde de Raad van State dat in de huidige wet niet expliciet staat dat de Belastingdienst inkomensgegevens over huurders moet delen met verhuurders.

De fiscus heeft volgens de Raad van State een expliciet in de wet genoemde verplichting nodig om te mogen zeggen of een huurder onder of boven de inkomensgrens voor sociale huurwoning zit. Blok heeft dit in de nieuwe wet explicieter opgenomen.

De mogelijkheden voor tijdelijke contracten worden onder voorwaarden verruimd

Mensen die ruimte beschikbaar hebben, zijn in de huidige situatie vaak bang dat ze niet van huurders af kunnen komen. De wet maakt contracten tot twee jaar mogelijk.

De Kamer heeft ook ingestemd met 5-jarige huurcontracten voor onzelfstandige woningen voor jongeren tot en met 27 jaar. Dit was een idee van de ChristenUnie.

Sociale huurwoningen mogen bij het tekenen van het huurcontract maandelijks maximaal 710 euro aan kale huur kosten.

De corporaties moeten jaarlijks minstens 80 procent van hun vrijkomende huizen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 35.739 euro.

Verder mag 10 procent naar huishoudens met een inkomen van maximaal 38.950 euro. Er zijn ongeveer 2,6 miljoen sociale huurwoningen in Nederland.

Door: ANP/NU.nl

  • Hits: 1595
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon