Groene Vogel voor Jaap Faber

De Groene Vogel vrijwilligersprijs 2016 en de Groene Pluim zijn dinsdag 13 december uitgereikt tijdens de jaarlijkse Groene Conferentie aan Jaap Faber en Lex Stello.

De Groene Vogel prijs werd uitgereikt door wethouder duurzaamheid Pex Langenberg, die zelf de Groene Pluim in ontvangst mocht nemen.

Lex is voorzitter van de VvE De Delft op de Mullerpier. Jaap is vice voorzitter van de Huurdersvereniging IJsselmonde, voorzitter van de Bewonerscommissie 17t van de VBC en was tijdens het planmatig onderhoud en de renovatie voorzitter van de klankbordgroep. Beiden hebben zich met hun actieve medebewoners ingezet om hun hun wooncomplexen te verduurzamen. De jaarlijkse Groene Pluim ging dit jaar naar wethouder Langenberg. De pluim is bestemd voor de groenste overheidsdienaar van het jaar. De wethouder is naar het oordeel van het Rotterdams Milieucentrum het verst van alle wethouders gegaan voor wat betreft de luchtkwaliteit. Hij voerde concrete maatregelen uit de Koersnota Luchtkwaliteit uit en stippelde een langetermijnbeleid uit in o.a. het Verkeersplan 2020. Voorzitter van het RMC Patrick van Klink reikte de prijs uit.

screenhunter 097 20161222 19.47

De jury zegt in haar rapport:

>>het gaat om duurzaamheid, isolatie,energiebesparing en duurzame energie.

De Groenevogel vrijwilligersprijs gaat dit jaar naar twee Rotterdammers die "model"staan voor velen in de stad die werken aan de verduurzaming van het woningbestand.Twee Rotterdammers die er al heel vroeg bij waren, echte koplopers!!! <<

Jaap Faber wist als geen ander de plannen van Woonbron te vertalen naar zijn medehuurders....Het leidde (al in 2013) tot een enorme "energierenovatie"die ook voor velen besparing opleverdein de portemonnee maar ook een besparing op de CO2.

Door de prijs te geven aan deze twee `woonvrijwilligers`geven we eigenlijk aan de vele huurders en eigenaar/bewoners die actief aan de slag zijn gegaan met verduurzaming van de woningen en duurzame energie.

  • Hits: 1482
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon