In memoriam Ben van Rijswijk 

Op 26 april 2020 bereikte ons het verdrietige bericht dat ons bestuurslid Ben van Rijswijk op 25 april om 19.30 uur in het Maasstad Ziekenhuis is overleden. 

Ben was sinds halverwege de jaren 90 bestuurslid en penningmeester van onze vereniging. 

Medio maart kreeg hij problemen met zijn gezondheid en lag hij om die reden een week in het Maasstad Ziekenhuis, waar hij in quarantaine werd gehouden. 

Op 13 april werd hij opnieuw opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis. Zijn gezondheid verslechterde na 19 april steeds verder. Op 25 april is hij rustig ingeslapen. 

Ben is daarna naar het rouwcentrum Palmentuin overgebracht. Vandaar gaat hij naar het crematorium Hoeksche Waard in Heinenoord.  

De crematie verloopt in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn in deze coronatijd. 

Ben is 94 jaar geworden. 

Hij was een gewaardeerd penningmeester en een goed bestuurder. Door de jaren heen hebben we met hem op constructieve wijze samengewerkt in het bestuur. 

We hebben hem ervaren als een vriendelijke en prettige man die goed met onze leden kon omgaan en hun problemen wist op te lossen. 

 Hij ruste in vrede. 

Namens de Huurdersvereniging hebben we onze condoleances overgebracht aan zijn zoon Berry en zijn vrouw Anneke. 

Ben van Rijswijk kreeg op zaterdag 22 juni 2013 uit handen van de deelraadsvoorzitter Luuk Wilson, de toenmalige voorzitter van de deelgemeente IJsselmonde de vrijwilligersspeld uitgereikt. 

Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon