Leefstijlen als basis

Corporaties stappen steeds vaker over op woonruimtebemiddeling en gebruiken daarbij de zgn Leefstijlen als basis.
Daarom leek het ons goed het dit  op onze website te plaatsen. Zo is iedereen weer geinformeerd.

Leefstijlen 

Bewoners kunnen worden ingedeeld op basis van hun leefwijze, leefstijl genoemd. Op die manier kan de verhuurder de woningen toewijzen. Naast het aloude woningverdeelsysteem het distributiemodel en het latere aanbodmodel is dit model, dat uit gaat van passende woonruimtebemiddeling in opkomst bij de corporaties.

Er zijn 4 leefstijlen, die elk worden aangeduid met een kleur.

De kleuren zijn: rood, geel, groen en blauw.

De kenmerken die bij de stijl passen zijn per kleur aangegeven.

  

Leefstijlen: kenmerken en kleur

 

Rood

Mensen met een rode leefstijl wonen het liefst tussen mensen uit alle lagen van de bevolking en tussen verschillende culturen. Ze bemoeien zich relatief weinig met elkaar. Het zijn mensen met een vrije geest die vrijheid en onafhankelijkheid erg belangrijk vinden. Voor mensen met een rode leefstijl is er meer dan alleen werk, het gezin of de buurt. Zij vinden belangrijk: vrijheid, onafhankelijkheid, zelfontplooiing en genieten.

 

Geel

Mensen met een gele leefstijl hechten veel waarde aan goede, gezellige en sociale contacten n de buurt waar ze wonen. Ze hebben een open instelling, voelen zich erg betrokken bij anderen en zijn altijd bereid om een ander te helpen. Mensen met de gele leefstijl houden ervan om op straat te zijn en activiteiten in de buurt te ondernemen. Een ontspannen en gezellige levendigheid. Zij vinden belangrijk: gezelligheid, gezin en andere mensen.

 

Groen

Mensen met een groene leefstijl leiden een rustig leven en bewegen zich voornamelijk in een kleine kring van familie, vrienden en/of buren, met wie ze intensieve contacten hebben. Mensen met een groene leefstijl doen graag dingen met mensen, die ze kennen. Zij vinden belangrijk: prettig leven, zekerheid, gericht op een kleine kring vrienden en familie.

 

Blauw

Mensen met een blauwe leefstijl hebben niet zozeer behoefte om dingen met andere bewoners te doen. Ze houden graag de touwtjes in eigen hand. Rust, netheid en veiligheid vinden ze belangrijk. Ze wonen het graag op zichzelf waarbij de zaken goed geregeld zijn. Ze wonen het liefst tussen “gelijkgestemden”.Zij vinden belangrijk: rust, privacy en anonimiteit.

 

 

 

 r      o  

De Rode Leefstijl: vrijheid 

 g    el

De Gele Leefstijl: betrokkenheid

 groen

De Groene Leefstijl: kleine kring

 blauw

De blauwe leefstijl: op zichzelf 

 

 

 

 

  • Hits: 2036
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon