Overheidsbijdragen

Iedereen heeft recht op overheidsbijdragen

 

Uit een onderzoek van Netmarketing is gebleken dat veel mensen niet op de hoogte zijn van het bestaan van veelaantrekkelijke overheidsbijdragen en financiële extraatjes waar ze recht op hebben. Veel mensen vinden het omslachtig en ingewikkeld om bij overheidsloketten en op internet uit te zoeken waar ze allemaal recht op hebben. Ook blijkt dat maar weinig mensen vertrouwd zijn met digitale internetloketten waar men vaak ’verdwaalt’ in de overvloed aan informatie. En op websites waar men zelf kan uitrekenen waar men recht op heeft ontbreken de meeste bijdragen.

 

Gebleken is dat 37 procent van rechthebbenden op huurtoeslag hun geld niet opvraagt. De tegemoetkoming in de schoolkosten wordt door 37 procent niet benut. Daarnaast vraagt 45 procent van de mensen die hun lokale heffingen kunnen laten kwijtschelden nergens om, blijft de langdurigheidtoeslag in 54 procent van de gevallen onbenut en laat men de aanvullende voorzieningen zelfs zeven van de tien keer voor wat die is.

 

Ook uit een onderzoek van de overheid zelf blijkt dat de kwaliteit van informatie-verschaffing via websites ver onder de maat is. Veel mensen slagen er nauwelijks in om de gewenste informatie te vinden op het internet. Het nietgebruik van aantrek-kelijke regelingen blijkt omvangrijk te zijn. Er zijn tientallen bijdragen en vergoedingen. Toch is er sprake van een zeer gebrekkige kennis hierover bij de mensen die er recht op hebben.

Bron: Voorlichtingscentrum overheidsbijdragen.

 

Extra geld voor huurders

 

Huurtoeslag is een toeslag die een huurder kan aanvragen als de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen.

Voorwaarden

. U huurt een zelfstandige woning. Dit is een woonruimte met een eigen toegangsdeur, een eigen toilet en keuken.

. Ook als u een woonwagen huurt, kunt u recht  hebben op huurtoeslag. Als u op kamers woont, is er geen sprake van een  zelfstandige woonruimte.

Er geld een uitzondering als u in een aangewezen onzelfstandige woonruimte woont.

.  U heeft geen voordeel uit sparen en beleggen. (zie link hieronder)

.  U en uw eventuele medebewoners medebewoners hebben de Nederlandse

Nationaliteit of hebben een geldige verblijfsvergunning.

.  Iedereen die bij u woont, is op uw adres ingeschreven bij de gemeente.

.  U mag niet te veel verdienen en ook niet te veel vermogen hebben (bijv. spaargeld)

.  Uw huidige huur is niet te hoog en niet te laag.

.  In sommige situaties gelden er speciale regels. Bijvoorbeeld wanneer u jonger  dan 18 jaar bent. Alle speciale regels vindt u op www.toeslagen.nl.

 

Aanvullende voorwaarden

Voorde huurtoeslag moet uw huur hoger dan € 208,61 en lager dan € 652,52 per maand. Bent u jonger dan 23?  Dan ligt de grens op € 361,66 per maand. Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn. Niet hoger dan € 21625,00per jaar als u alleen bent, of € 29350,00 als u samenwoont. Bent u ouder dan 65? Dan is het maximuminkomen € 20325,00 als u allen bent, of € 27750,00 als u samenwoont.

Aanvragen

Met het aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag kunt u een aanvraag doen voor huurtoeslag en/of zorgtoeslag. U kunt het ook aanvragen bij de belastingdienst. Aanvraagformulier kunt u bestelen bij de BelastingTelefoon 0800 - 0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 

Toelagen voor ouderen en zieken

 

Sinds 1 januari 2011 worden weer nieuwe persoonsgebonden budgetten (pgb’s)  toegekend. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS heeft besloten de stop op de pgd’s op te heffen.

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb’s).  Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB. Met dit budget kunt u zelf zorg inkopen. U moet dan een administratie bijhouden. Het Servicecentrum PGD helpt u gratis met uw administratie.

Als u een persoonsgebonden budget (pgb’s) krijgt, kunt u zelf zorgverleners in dienst nemen. U bent daardoor werkgever of opdrachtgever voor deze zorgverleners en verplicht om een salarisadministratie bij te houden. U kunt er voor kiezen om uw salaris-administratie ui te besteden aan het Servicecentrum PGD. Het volledig uitbesteden van uw salarisadministratie betekent dat het PGD maandelijks het loon van uw zorgverlener en de afdrachten aan de Belastingdienst van uw rekening afhalen. Het PGB betaalt uw zorgverlener en belastingdienst. Ook maakt het PGB salarisstroken en sturen u een jaaropgave. Wilt u liever zelf uw zorgverlener uitbetalen, maar wel salarisstroken en jaaropgaven krijgen? Dan kiest u voor gedeeltelijke adm. Uitbesteding van uw administratie.

Aanvragen

U kunt op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur een informatiepakket aanvragen. Telefoonnummer is (030) 2648200.

Bron: Voorlichtingscentrum overheidsbijdragen.

 

Heeft uw problemen met het invullen van de aanvraagformulieren:

Huurdersvereniging IJsselmonde kan u daar bij helpen.

Maak een telefonisch een afspraak

Telefoonnummer (010)  4827330

Is er niemand aanwezig spreekt het bandje in naam en telefoonnummer en wij bellen u zou snel mogelijk terug.

 

Moet u een deze dagen gekeurd worden voor uw rijbewijs, wij weten een goed koop adres:

Dokter H.G.Bodde

Moliereweg 589

3076 GD Rotterdam

Tel. (010)  4195102

De kosten zijn voor een rijbewijs keuring € 25,00

  • Hits: 919
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon