Forse verlaging servicekosten mogelijk [8-10-12]

Woonbondpersbericht

Twee derde van de huurdersorganisaties denkt dat er bespaard kan worden op servicekosten. Bijna de helft meent dat de verhuurder weinig tot niets doet om deze kosten laag te houden. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Woonbond. Servicekosten worden betaald door huurders, maar verhuurders gaan de contracten aan die de hoogte van de kosten bepalen.

Van 8 tot en met 12 oktober organiseert de Woonbond de actieweek servicekosten. Een ‘Servicekostenbus’ bezoekt groepen huurders die hoge servicekosten betalen en helpt hen met gericht besparingsadvies. De resultaten van het bezoek worden elke dag gepresenteerd aan de verhuurder, die vervolgens actie kan ondernemen.

Helft verhuurders bespaart niet of nauwelijks

Vooruitlopend op de actieweek onderzocht de Woonbond ervaringen van huurders. Twee derde (65%) van de ondervraagde bewonersorganisaties denkt dat er bespaard kan worden op servicekosten, en 25% denkt dat dit misschien kan. Bijna de helft (48%) vindt dat hun verhuurder weinig tot niets doet om de servicekosten laag te houden. Een gemiste kans, volgens Woonbonddirecteur Ronald Paping. “Wij kennen diverse voorbeelden van verhuurders die contracten met schoonmakers, hoveniers of energieleveranciers hebben herzien en daarmee een forse besparing hebben bereikt.” Ook energiebesparing kan flink in de servicekosten schelen. Veel huurders betalen via de servicekosten voor energieverbruik in gemeenschappelijke ruimten. Als er collectieve verwarming is, betalen huurders ook de verwarming van hun eigen woning via de servicekosten. Vaak is het mogelijk om deze kosten omlaag te krijgen door energiebesparende tech nieken in te zetten, soms ook door energiebelasting terug te vragen of de capaciteit van een aansluiting te verlagen.

Verhuurder scherp houden loont

Omdat verhuurders niet altijd het belang zien van besparen op servicekosten loont het als bewonersorganisaties zich actief bemoeien met het servicekostenbeleid van hun verhuurder. De Woonbond ondersteunt zijn leden daarbij. Vanwege de actieweek ontvingen alle aangesloten bewonersorganisaties een handleiding waarmee zij hun servicekosten kunnen vergelijken met wat elders in Nederland gebruikelijk is. Ter afsluiting van de week bezoekt de bus een bewonersorganisatie die er al in geslaagd is de verhuurder te laten besparen. Zij worden met een prijs voor hun inzet beloond.

Meer informatie over het onderzoek en de bezoeken van de Servicekostenbus leest u op www.actieweekservicekosten.nl.
 

  • Hits: 779
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon