Huurmarkt heeft stimulans nodig [2-10-12]

Woonbondpersbericht

Het nieuwe kabinet moet zorgen voor een beter functionerende huurmarkt door invoering van Wonen 4.0 en door op korte termijn stimuleringsmaatregelen te nemen. Dat is de boodschap die de Nederlandse Woonbond aan de informateurs heeft gegeven. “Er moet geïnvesteerd worden in onderhoud en nieuwbouw. Bovendien moet er een einde komen aan de torenhoge huren voor starters. De politiek moet andere keuzes maken,” aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping.

 

De huurmarkt kampt al jaren met woningtekorten, wachtlijsten en gebrek aan doorstroommogelijkheden. Op de lange termijn kunnen deze problemen worden opgelost door het woningmarktakkoord Wonen 4.0, een evenwichtig plan dat huren en kopen als gelijkwaardig beschouwd. De Woonbond roept de formerende partijen op de invoering van het integraal woningmarktplan Wonen 4.0 met spoed ter hand te nemen. Maar ook op de korte termijn moeten maatregelen worden genomen om de huurders uit de brand te helpen.

 

In het woningmarktakkoord wordt er bewust voor gekozen om pas na het einde van de crisis te beginnen met geleidelijke huurverhogingen om de koopkracht van de huurders niet te veel aan te tasten. Paping: “Veel huurders in sociale huurwoningen hebben weinig te besteden. Het is onredelijk om te verlangen dat hun koopkracht wordt aangetast met hoge huurverhogingen.” De Woonbond pleit daarom op de korte termijn voor een huursombenadering met lage huurstijgingen. De totale huursom van een woningbouwcorporatie mag niet meer dan 1% boven inflatie stijgen, inclusief de huurverhogingen na verhuizing van een huurder. Paping: “Op deze manier voorkom je dat verhuurders de huurprijs enorm laten stijgen als een woning vrijkomt. Daardoor is de doorstroming nu helemaal stil komen te staan. De huursombenadering brengt de doorstroming weer op gang en zorgt ervoor dat starters niet de hoofdprijs betalen.”

 

Niet afromen maar investeren

De plannen voor een extra heffing voor verhuurders moeten volgens de Woonbond direct van tafel. “In feite is dat een ordinaire huurdersbelasting,” zegt Paping. In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel klaar om tot 800 miljoen euro af te romen uit de kassen van verhuurders. “De verhuurders kunnen op twee manieren aan dat geld komen,” legt Paping uit. “Minder uitgaven of meer inkomsten. In beide gevallen betalen de huurders het gelag. Want minder uitgeven leidt minder investeringen, bijvoorbeeld in nieuwbouw en onderhoud van de woningen. Meer inkomsten krijgen ze door huurverhogingen.” De Woonbond wil dat verhuurders in plaats van de heffing de verplichting krijgen om meer te investeren. De bouw kan een enorme impuls krijgen door in plaats van de heffing de verhuurders te verplichten om miljarden extra te investeren in de huursector.

  • Hits: 758
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon