Bekend bij de corporaties en particuliere verhuurders

De Huurdersvereniging IJsselmonde heeft een goed contact met nagenoeg alle woningcorporaties en particuliere verhuurders die binnen de deelgemeente woningen beheren c.q. bezitten.

Er wordt daar waar mogelijk periodiek overleg gevoerd om aktuele onderwerpen te bespreken en/of klachten van huurders door te nemen c.q. af te stemmen.

Deze verhuurders zijn o.a.:
Woonbron IJsselmonde
Vestia
Woonstad
Stienstra Beleggingen
Havensteder
Staalbankiers
Muermans Vastgoed
Maus Beheer
Grouwels vastgoed
Hericon Vastgoed BV/Urban Interest

Verder is een goed contact met verschillende bewonersplatforms en -verenigingen in Rotterdam en omgeving, waar periodiek contact mee bestaat.

  • Hits: 2019
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon