Koninklijke Onderscheiding en IJsselmondepenning voor Jaap Faber

Op uitnodiging van burgemeester Aboutaleb waren maandagmiddag 11 maart zeer veel raadsleden van alle deelgemeenten voor de laatste maal bijeen in de Burgerzaal van het stadhuis van Rotterdam.

De aanleiding voor deze raadsledenbijeenkomst was dat de deelgemeenten per 19 maart werden opgeheven en worden opgevolgd door gebiedsbesturen.Tijdens het samenzijn werd stil gestaan bij het nut en de waarde die de deelgemeenten decennialang hebben gehad voor de stad.

Onaangekondigd maakte burgemeester Aboutaleb van de gelegenheid gebruik om Jaap en nog een aantal raadsleden een Koninklijke onderscheiding uit te reiken.De koning heeft Jaap benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor de samenleving en zijn staat van dienst als deelraadslid in IJsselmonde.

Jaap Faber krijgt onderscheiding opgespeld door Burgemeester Aboutaleb

Op donderdagavond 13 maart vond de laatste raadsvergadering in het bestaan van de deelgemeente plaats. Na afloop van deze vergadering verraste de voorzitter Luuk Wilson Jaap nogmaals, toen hij aan Jaap samen met nog enkele raadsleden de IJsselmondepenning uitreikte. De IJsselmondepenning is de hoogste deelgemeentelijke onderscheiding en is een natuurgetrouwe replica van de burgemeesterspenning van de ambtsketen van de voormalige gemeente IJsselmonde. De penning wordt uitgereikt als symbool en blijk van waardering aan diegene die zich gedurende een lange periode verdienstelijk heeft gemaakt voor de IJsselmondse samenleving. Jaap heeft zich onafgebroken 30 jaar lang ingezet voor de publieke zaak.*)

Vrijwilligersspeld
Voor het vrijwilligerswerk dat hij al enkele tientallen jaren voor de Huurdersvereniging IJsselmonde verricht ontving hij samen met de Van Rijswijk eerder al, op 22 juni 2013 de Vrijwilligersspeld van de Deelgemeente.De uitreiking vond plaats tijdens de gezamenlijke viering van het 40-jarig bestaan van de HIJ en het 50-jarig bestaan van de wijk Hordijkerveld.

Erelid en erevoorzitter
Op maandagavond 31 maart benoemde de Algemene Ledenvergadering Jaap tot Erevoorzitter van de vereniging

Reeds eerder op 8 september 2009 kende de vereniging Jaap het erelidmaatschap toe.De aanleiding hiervoor was dat Jaap op dat moment de HIJ 25 jaar vertegenwoordigde in de deelgemeenteraad.

*) De HIJ heeft jammer genoeg op 19 maart jl. geen zetel verworven in het gebiedsbestuur van IJsselmonde.

  • Hits: 1468
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon