Huurverhoging voor huurders die scheefwonen? [16-4-2012]

Geen verplichte extra huurverhoging van 5% voor huurders die scheefwonen

Minister Spies legt de corporaties niet de verplichting op om per 1 juli de huurverhoging voor huishoudens
met een inkomen boven de € 43.000, - met 5% extra te verhogen. De corporaties mogen zelf bepalen of
ze van deze mogelijkheid gebruik willen maken.
Een op de zes corporaties is niet van plan de huur voor deze groep bewoners extra te verhogen.
Er zijn ruim 420.000 corporatiehuurders met een jaarinkomen boven de € 43.000.

Kort geding

4 huurders in Amsterdam hebben een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Zij vinden
dat de belastingdienst geen inkomensgegevens van de huurders mag verstrekken aan de corporaties,
omdat hiervoor de wettelijke basis ontbreekt.
Daarnaast moet het voorstel eerst nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.
Verder geldt dat de privacy niet geschonden mag worden.
De rechtbank in Den Haag heeft zich op 5 april over de zaak gebogen. De kortgedingrechter bepaalde
op vrijdag 13 april, dat de belastingdienst vooralsnog geen inkomensgegevens
van huurders mag doorgeven aan woningcorporaties en verhuurders. De rechter oordeelde dat de wet,
die het scheefwonen, wil tegengaan eerst nog door de Eerste Kamer behandeld moet worden en dat
tot die tijd de belastingdienst geen inkomensgegevens van huurders mag doorspelen naar de
corporaties en andere verhuurders.

Scheefwonen verklaard

Het woord scheefwonen wordt voor het eerst gebruikt in de Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig, kortweg de Nota Heerma genoemd. Het is een door de politiek bedacht woord.

Er zijn meerdere vormen van scheefwonen:

- de huurder heeft en te hoog inkomen t.o.v. de huurprijs van de woning

- de huurwoning telt te veel kamers voor het aantal bewoners, soms is dat 1 persoon. Deze situatie is veelal door vertrek of overlijden van de medebewoners ontstaan.

- de huurwoning biedt te weinig ruimte voor het aantal personen, dat de woning bewoont. Deze situatie is veelal ontstaan door gezinsuitbreiding.

 

  • Hits: 705
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon