Fractienieuws: Het parkeerdek is vrij toegankelijk.

Invoering betaald parkeren centrum IJsselmonde (Keizerswaard) per 01-03-2012 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 13 december 2011 besloten om in het
Centrum van IJsselmonde (gebied rondom winkelcentrum Keizerswaard) betaald parkeren in
te voeren. Het betaald parkeren geldt van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en op
de koopavond tot 21.00 uur. Het betaald parkeren gaat in op donderdag 1 maart 2012.

Waarom betaald parkeren?
De invoering van betaald parkeren is bedoeld om de parkeerdruk te verlagen. Het niet
invoeren van betaald parkeren leidt tot een onevenwichtige verdeling van de parkeerdruk over
de gebouwde parkeervoorzieningen en de parkeerplaatsen in de buitenruimte, waardoor de
gebouwde parkeervoorzieningen niet optimaal worden gebruikt en de parkeerdruk op de
parkeerplaatsen in de buitenruimte toeneemt.
Met betaald parkeren zorgt de gemeente ervoor dat de parkeerruimte die in een buurt
beschikbaar is, optimaal wordt verdeeld onder bewoners, bedrijven en bezoekers. Daardoor
wordt en blijft het voor u, uw buren en voor de mensen die bij u op bezoek komen mogelijk
een parkeerplaats in de buurt te vinden.

U woont nabij de parkeerzone. Wat betekent de invoering van betaald parkeren voor u?
Per 1 maart a.s. wordt rond het WC van Keizerwaard ook betaald parkeren ingevoerd.
Hoewel de Zuider-Kerkerdijk, en Driedijk nu nog gratis om te parkeren zal deze ook vol gaan
lopen met auto's van werknemers, en publiek.

U woont of parkeert in de parkeerzone. Wat betekent de invoering van betaald parkeren voor u?

Uurtarief parkeren
Een uur parkeren kost € 1,58 (0,50 cent per 19 minuten). Bewoners en bedrijven in de betrokken
straten zijn per brief op hoogte gebracht van het collegebesluit.

Parkeervergunning
De invoering van betaald parkeren betekent dat u als bewoner of ondernemer moet betalen
voor het parkeren van uw auto. Echter wel tegen een sterk gereduceerd tarief. De
parkeervergunning kost voor bewoners € 5,10 per maand. Dit tarief geldt voor de eerste
parkeervergunning per huishouden. Elke volgende parkeervergunning voor bewoners binnen
hetzelfde huishouden kost € 10,20 per maand. Voor bedrijven (instellingen) kost een
parkeervergunning € 30,60 per maand (prijspeil 2012).
Bij de gemeente kunt u een parkeervergunning aanvragen waarmee u in een gebied rond uw
straat kunt parkeren. Bij ontvangst van de vergunning krijgt u een stratenoverzicht waarop
vermeld staat waar u mag parkeren. Van belang is hierbij te vermelden dat bewoners en
bedrijven die over eigen parkeergelegenheid beschikken niet voor een parkeervergunning in
aanmerking komen. Dit geldt ook voor de ondernemers van het winkelcentrum Keizerswaard
vanwege het eigen parkeerdek op het winkelcentrum.

Bezoekerspas
Bewoners in een complex met een bijbehorende parkeervoorziening komen wel in aanmerking
voor een bezoekerspas.

Aanvragen parkeerproducten
Het handigst is om uw parkeerproducten online via Mijn Loket op
www.rotterdam.nl/parkerenonline aan te vragen. U hoeft dan niet meer naar een van de
Stadswinkels te gaan en te wachten voordat u geholpen wordt. Bij een online aanvraag is
bovendien snel duidelijk of het parkeerproduct wordt toegekend.

Wordt op het parkeerdek ook betaald parkeren ingevoerd?
Er zijn thans twee private parkeergarages. Sinds 2 april is er betaald parkeren op straat en in
de parkeergarage van de ontwikkelaar. Het parkeerdek is vrij toegankelijk.

Wat is de verwachting van de winkeliers?
De discussie met de CCVE (Coöperatieve Vereniging van Erfpachters) over het parkeren
door personeel en de toegang tot de parkeergarage is mogelijk nog gaande.

Vragen?
Hebt u nog vragen? Dan kunt u kijken op www.rotterdam.nl/parkeren, bellen met het
telefoonnummer van de gemeente:14 010.

Overzichtslijst met straten in de parkeerzone

 

Palmentuin(tussen Dadeltuin en Kruidentuin), Kruidentuin, Herenwaard, Guldenwaard, Ruigewaard, Maarschalkerwaard, Goeninx van Zoelenlaan (tussen Noorder Kerkedijk en Herenwaard), Vikingoord, Grote Hagen (tussen Herenwaard en Kleine Hagen), Kleine Hagen en Kromme Hagen ( tussen Kleine Hagen en de groenstrook Palmentuin)

De verkeersmaatregel blauwe zone aan de Herenwaard, Guldenwaard en Ruigewaard vervalt per 1 maart 2012

  • Hits: 874
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon