PERSBERICHT Deelgemeente IJsselmonde

Rotterdam, 2 maart 2012

BETREFT:   Parkeergarage Hart IJsselmonde nog niet open

                        Betaald parkeren uitgesteld

 

De gemeente Rotterdam en de deelgemeente IJsselmonde hebben geconstateerd dat het de ontwikkelaar van de parkeergarage in het Hart IJsselmonde niet is gelukt om de parkeergarage zoals afgesproken per 1 maart te openen voor publiek. De garage wordt op een latere datum in gebruik genomen. Over die datum bestaat op dit moment geen zekerheid. Tot het laatste moment hebben de gemeente en de deelgemeente te horen gekregen dat de garage per 1 maart open zou gaan.

Omdat de invoering van het betaald parkeren is gekoppeld aan de opening van de parkeergarage met 574 plaatsen heeft de gemeente in overleg met de deelgemeente besloten om het betaald parkeren uit te stellen. Bewoners en ondernemers in de omgeving worden hierover vandaag geïnformeerd. Zodra bekend is wanneer de parkeergarage in gebruik wordt genomen, wordt aangekondigd wanneer het betaald parkeren wordt ingevoerd. De belanghebbenden worden op dat moment opnieuw geïnformeerd.

Om voldoende parkeerplaatsen in het gebied te behouden blijven het parkeerterrein aan de Herenwaard, vóór de bouwkeet, en de parkeervakken aan de Groeninx van Zoelenlaan, ter hoogte van Zeezicht, voorlopig nog in gebruik.

Voor de bewoners en ondernemers die vanaf 1 maart 2012 hebben betaald voor hun parkeervergunning zal het teveel betaalde tot aan definitieve invoering betaald parkeren verrekend worden door STZ(= Stadstoezicht) Hiervoor hoeft geen actie ondernomen te worden.

  • Hits: 1257
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon