Goed nieuws voor alle 65-plussers [01-02-2012]

 Het OV voor 65-plussers blijft zeker gedurende de gehele collegeperiode tot 2014 Gratis.

De PvdA heeft samen met het College € 3.000.000, - vrij gemaakt voor de gratis OV-regeling voor 65-plussers


In december 2011 werd als bezuinigingsmaatregel voorgesteld in de Rotterdamse Raad het gratis OV voor 65-plusser af te schaffen m.i.v. 01-01-2012
Dat voorstel werd na het raadsdebat hierover gewijzigd in afschaffen m.u.v. de 65- plusser met een laag inkomen.
Waar nu de grens tussen laag inkomen en een hoger inkomen ligt moest verder nog worden uitgezocht.
Dat betekende dat de maatregel niet per 1 januari kon ingaan.
Ambtelijk ging men nu uitzoeken wie wel en niet meer in aanmerking moest komen voor gratis openbaar vervoer in de stad.
Per 1 maart hoopte men zover te zijn en dan zou de maatregel worden uitgevoerd.
Ook deze voorgenomen maatregel riep veel weerstand op.

Partijen in de stad voerden actie om het OV voor 65-plussers gratis te houden.

De PvdA fractie op het stadhuis veranderde van mening. Dat betekent dat het OV gratis kan blijven. De PvdA moest daarvoor wel de begroting aanpassen, zodat om het ontstane gat te repareren. Wethouder Baljeu( Verkeer) komt in mei met een dekkingsvoorstel.

De coalitiepartijen zijn nu akkoord gegaan met de aangepaste begroting en dus blijft het OV gratis.

 

 

 

 Jaap Faber, Fractie HIJ

  • Hits: 1226
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon