Nieuws van de fractie HIJ [januari 2012]

Fotomotie HIJ uitgevoerd

In de deelraadsvergadering van 5 november 2009 is een motie van de Huurdersvereniging IJsselmonde aangenomen over portretten van IJsselmondse raadsleden. Het Dagelijks Bestuur is opgedragen een foto van elk raadslid, dagelijks bestuurslid en burgerraadslid te maken en deze foto's gezamenlijk als een geheel ingelijst op te hangen op een zichtbare plaats in de raadzaal/publieksruimte burgerzaken. De achtergrond hiervan is om aan de kiezers te laten weten wie hun volksvertegenwoordigers zijn. Vanwege de verkiezingen en de verhuizing van de deelgemeente naar het Centrum van IJsselmonde is de motie pas op 06-10-2011 afgehandeld en uitgevoerd.

Vanwege het ontwerp en de inrichting van de hal van het nieuwe deelgemeentekantoor is het ophangen van foto’s eigenlijk niet mogelijk. Daarom is er voor gekozen om één van de LCD schermen in de publieksruimte permanent te gebruiken voor een powerpointpresentatie van de portrettengalerij. Het voordeel hiervan is dat bij vertrek van een politicus of politica een foto makkelijk te verwijderen is en nieuw toe te voegen. Nog een voordeel is dat er berichten geplaatst kunnen worden over Vergaderingen van de commissie- en deelraad.

 

 

Motie

Ophangen foto met naam van alle deelraads- en DB-leden in de raadszaal.

- De deelraad in vergadering bijeen op donderdag 5 november 2009,

Constaterende dat:

- Het voor raadsleden belangrijk is te weten wat er onder de inwoners van de deelgemeente IJsselmonde leeft;

- Zij daarom ook graag haar bewoners willen kennen;

- Omgekeerd de bewoners er recht op hebben te weten wie de (burger)raadsleden en de Dagelijks Bestuurders zijn;

Overwegende dat:

- Bezoekers van de raads- en commissievergaderingen in de gelegenheid moeten zijn de namen en de gezichten van de (burger)raadsleden en de Dagelijks Bestuurders te kennen;

- Bezoekers dit als bewonersvriendelijk zullen ervaren;

Besluit:

-  Een foto van elk (burger)raadslid, dagelijks bestuurslid en burgerraadslid te maken en deze foto’s als een geheel ingelijst op te hangen op een zichtbare plaats in de publieke ruimte van burgerzaken.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

J. Faber, fractievoorzitter HIJ

 

  • Hits: 1183
Facebook-Icon

Huurdersvereniging IJsselmonde
p/a Groene tuin 105
3078 KB Rotterdam

tel. 0104828976

 

U kunt ook contact met ons
opnemen via het
contactformulier
op deze site
of via ons mailadres:
info@ijsselmondehij.nl

Bank:
NL16 INGB 0003407924
KvK: 40342345
Facebook-Icon